Terapi - samtale, der hjælper

TERAPI

...fordi samtale letter forståelsen

Enhver terapeutisk samtale er helt unik og det er dig og det du gerne vil tale om, der er det vigtige.

I menuen finder du en præsentation af de forskellige terapiformer, som jeg beskæftiger mig med. Beskrivelsen er ikke givet, for at jeg vil lægge samtalerne ned i bestemte former, men for at give eksempler på, hvordan det kunne tage sig ud.

Undervejs i et forløb er det ikke utænkeligt, at samtalen kan skifte karakter. I starten kunne det, der egentlig var tænkt som coaching, vise sig mere at have form af individuel terapi. En individuel terapi kunne måske vise sig at omhandle en eller flere andre personer, hvis deltagelse i terapien kunne være gavnlig. Forløbet kunne da udvikle sig til en gruppeterapi eller en familieterapi.

Alt dette er selvfølgelig noget, som afstemmes med den enkelte klient i forløbet.

SigDet.nu v/ Benny Dein | Drosselvej 6 | 7441 Bording | Telefon: 61 66 66 29 | Email: sigdetnu@dein.dk